Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wądroże Wielkie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Wądroże Wielkie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wądroże Wielkie

Wójt Gminy Wądroże Wielkie 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wądroże Wielkie.

 

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 10 lutego 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego) z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu Gminy Wądroże Wielkie”, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1.        Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

 2.        Dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli   w imieniu klubu sportowego.

 3.        Aktualny statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem).

 4.        Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.

 

 III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA:

1.        Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wądroże Wielkie określa Uchwała Nr XXVIII/126/13 Rady Gminy Wądroże Wielkie  z dnia 30 stycznia 2013 r.   w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wądroże Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2013 r. poz. 1636).

 2.        Podział środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonany zostanie przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie.

 3.        O podziale środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie zadań związanych  z rozwojem sportu zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.

 4.        Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wądroże Wielkie pod adresem www.bip.wadrozewielkie.pl oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia.

 

IV. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1.        Realizacja zleconego klubowi sportowemu zadania następuje po zawarciu umowy.

 2.        Warunkiem zawarcia umowy o dotację na wsparcie działalności klubów sportowych jest akceptacja przez strony wszystkich postanowień umowy.

 3.        Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania  w zakresie udzielonej dotacji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY:

Na realizację zadań z zakresu  wsparcia rozwoju sportu w Gminie Wądroże Wielkie, w roku 2014 przeznacza się środki finansowe w wysokości 50.000,- zł.

 

                                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                                                     Seweryn Strec

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wądroże Wielkie (633.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek_zał nr 1 (15.8kB) Zapisz dokument  
Sprawozdanie_zał nr 2 (16.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krystyna Gadek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystyna Gadek
Data wprowadzenia:2014-01-27 14:13:14
Opublikował:Krystyna Gadek
Data publikacji:2014-01-27 14:23:54
Ostatnia zmiana:2014-01-27 14:27:51
Ilość wyświetleń:1741

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij