Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wądroże Wielkie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds Informatyki i promocji.

Wądroże Wielkie 2011-08-02

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1.    Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza konkurs dla kandydatów, chcących podjąć pracę w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim 64, na stanowisku:

ds. Informatyki i promocji

2.    Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Prowadzenie spraw w zakresie:
1)    pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy , w  szczególności wykonywanie obowiązków wynikających z polityki bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych,
2)    nadzoru nad bezpieczeństwem i kontrola pracy sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk komputerowych dla zabezpieczenia użytkowników przed utratą danych i awariami, uszkodzeniami sprzętu oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
3)    nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa informacji chronionych przetwarzanych w systemie informatycznym Urzędu,
4)    przeprowadzania okresowych kontroli i audytów bezpieczeństwa informacji chronionych przetwarzanych w systemie informatycznym Urzędu,
5)    nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
6)    nadzoru nad rejestracją zbiorów danych w GIODO,
7)    monitorowania zmian w przepisach prawnych oraz zaleceń i interpretacji GIODO w zakresie danych osobowych i wprowadzanie ich w urzędzie,
8)    opracowywanie stosownych dokumentów dot. Ochrony danych osobowych w Urzędzie,
9)    zapewnienia serwisu dla sprzętu komputerowego i oprogramowania Urzędu, Centrum Kształcenia, Gminnego Centrum Kształcenia,
10)     prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,
l l) prowadzenie strony internetowej gminy i Biuletynu Informacji Publicznej,

3.    Od kandydatów wymaga się :

1) wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) dobry stan zdrowia,
d) brak skazania za przestępstwo umyślne,
e) nieposzlakowana opinia,
f) wykształcenie: wyższe o kierunku informatycznym,
g) znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem zadań administratora bezpieczeństwa informacji,
h) ukończony kurs/szkolenie administratora bezpieczeństwa informacji lub kurs/szkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
i)    staż pracy: min. 3 rok,(do stażu zalicza się odbyty staż absolwencki),
j) umiejętność obsługi komputera-pakiet Microsoft Office,
k) podstawowa znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej.

2)    wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
b) umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX, Edytora Aktów Prawnych XML
c) znajomość: systemów Windows 7, XP, Server 2008(zarządzanie domeną, GPO), baz danych SQL, Pervasive, obsługi programów graficznych m.in.CorelDraw, obsługi i zarządzania programów PŁATNIK, Finansowo-Księgowych (SPUTNIK), Bestia,
d) zarządzanie platformami SAGED i CEIDG, EPUAP,
e) znajomość obsługi: Elektronicznego Obiegu Dokumentów, programów MS-DOS,
f) znajomość języka HTML

4.    Oferta powinna być sporządzona na piśmie, opatrzona datą i podpisem oraz winna zawierać :
1)    imię i nazwisko kandydata,
2)    dokładny adres zameldowania wraz z adresem do korespondencji,
3)    nazwę, serię i numer posiadanego dowodu tożsamości oraz numer PESEL,
4)    oświadczenie o chęci przystąpienia do postępowania konkursowego,
5)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Wądroże Wielkie danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem konkursowym, szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,
6)    życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem opisu kariery zawodowej,
7)    list motywacyjny,
8)    oświadczenie o niekaralności,
9)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
10) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

5.    Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć ofertą (w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. Informatyki i promocji" w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim (Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie), w Sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2011 r. do godz. 15.00.

6.    Ofertę można przesłać na adres Urzędu pocztą, listem poleconym - decyduje data wpływu do Urzędu.

7.    Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

8.    Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie.


Wójt Gminy
Seweryn Sterc

Metadane

Źródło informacji:Krystyna Gadek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Nowicki
Data wprowadzenia:2012-11-02 12:03:12
Opublikował:Łukasz Nowicki
Data publikacji:2012-11-02 12:11:17
Ostatnia zmiana:2012-11-02 12:11:36
Ilość wyświetleń:1885

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij