W sprawie:
Upoważnienia dyrektorów : gimnazjum i szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Wądroże Wielkie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Data uchwały:
2005-06-22

Numer uchwały:
XXX/125/2005

Podjęta przez:
Rada Gminy Wądroże Wielkie

Uchwała wchodzi w życie:
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego