Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wądroże Wielkie

Kolorowy pasek

Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Sposób załatwienia sprawy:
Na wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:
Wniosek  wszystkich współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału.
Załączniki:
1)  dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
2)  wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
3)  wstępny projekt podziału , z wyjątkiem podziałów wyszczególnionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
4) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
5) wykaz zmian gruntowych;
6)  wykaz synchronizacyjny ( jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej )
7) mapę z projektem podziału;


Dodatkowe informacje
1) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów ,wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia 
2) złożenie wniosku o dokonanie podziału wymaga uzyskania akceptacji wstępnego podziału odnośnie zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wstępny projekt podziału nieruchomości opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. Wstępny projekt podziału powinien zawierać w szczególności :
1)  granicę nieruchomości podlegającej podziałowi;
2)  oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi wg danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
3)  powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
4)  naniesione w kolorze czerwonym granice oraz powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
5)  przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej;
6)  rzuty poszczególnych kondygnacji budynku – jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku;

Opłaty:
Koszty związane z wydaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz czynności geodezyjne ponosi wnioskodawca

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni od daty otrzymania dokumentów przyjętych  do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Miejsce złożenia  dokumentów:     
Sekretariat  Urzędu Gminy  w Wądrożu Wielkim, pokój nr 16 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.


Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Pracownik ds. gospodarki przestrzennej,  mienia komunalnego  i rolnictwa, pok. Nr 9, tel. (76) 887 43 23.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za  pośrednictwem Wójta Gminy. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
Przepisy działu III, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r.  Nr 261, poz.2603).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów ( Dz.U Nr 268 poz.2663).

Załączniki

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Nowicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Nowicki
Data wprowadzenia:2012-11-21 11:23:09
Opublikował:Łukasz Nowicki
Data publikacji:2012-11-21 11:32:31
Ostatnia zmiana:2012-11-21 11:32:34
Ilość wyświetleń:1839

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij