SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Na wniosek zainteresowanego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Pisemny wniosek zainteresowanego.

OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł. Od opłaty skarbowej zwolnione są zaświadczenia dotyczące spraw alimentacyjnych, do KRUS-u, ZUS-u, GOPS-u oraz do szkoły.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
7 dni od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Pracownik do spraw wymiaru podatków tel. 76 – 8874 – 323.

TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wydania postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Wądroże Wielkie.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r.  poz.1325 z późn. zm.).