Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wądroże Wielkie

Kolorowy pasek

Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Na wniosek zainteresowanego.


WYMAGANE DOKUMENTY:


- uzasadniony wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, podpisany osobiście lub przez pełnomocnika wraz z załącznikami


Załączniki do wniosku:

 

Osoby fizyczne:
 
• oświadczenie o stanie majątkowym (do pobrania nr 2 w załączniku) lub informacja w niżej wskazanym zakresie: 
- aktualne informacje o sytuacji finansowej Wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 
- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach uzyskiwanych w bieżącym roku wraz z poświadczeniem o zarobkach z zakładu pracy, odcinki ZUS itp., 
- oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem zawierającym adres nieruchomości, powierzchnię, 
- oświadczenie wnioskodawcy o środkach pieniężnych posiadanych na rachunkach w bankach oraz lokatach inwestycyjnych, tzn. wartość posiadanych papierów wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych (itp.) 
- oświadczenie o chorobie lub wypadku losowym powodującym utratę zdolności do zarobkowania lub znaczące straty materialne oraz dokumenty potwierdzające w/w okoliczności.


 

Przedsiębiorcy - w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej:


• aktualne informacje o sytuacji finansowo - ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa (np. zestawienia z księgi przychodów i rozchodów, bądź inne),
• oświadczenie o stanie majątkowym (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – do pobrania nr 2 w załączniku),
• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania nr 3 w załączniku);
• informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia (do pobrania nr 4 w załączniku); 

Przedsiębiorcy/rolnicy - ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz  z wnioskiem o udzielenie pomocy:


• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie (do pobrania nr 3 w załączniku);
• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał  w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania nr 3 w załączniku);
• informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810), na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do tego rozporządzenia (do pobrania nr 5 w załączniku).

 

 

OPŁATY:


17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo do wniosku o odroczenie płatności.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

 

INFORMACJA:


Referat Finansowy, email: a.kakol@wadrozewielkie.pl, Tel. (76) 8874-323 wew. 2


 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:


Pracownik do spraw wymiaru podatków – pokój nr 5


 

TRYB ODWOŁAWCZY:


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA:


Art.67a § 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r.,  poz.900 z późn. zmianami).

 

Załączniki

1. Wniosek-odroczenie (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. oświadczenie przedsiębiorcy o nie korzystaniu z pomocy de minimis. (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. informacje_przedstawiane_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_formularz (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Formularz informacji - de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Nowicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Nowicki
Data wprowadzenia:2012-11-21 12:53:36
Opublikował:Łukasz Nowicki
Data publikacji:2012-11-21 12:56:06
Ostatnia zmiana:2020-04-15 11:14:41
Ilość wyświetleń:2048

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij