Wójt Gminy Wądroże Wielkie stosownie do art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 t.j. ze zm.) zawiadamia, że spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie – w terminie do 22 czerwca 2020 r., w godzinach pracy Urzędu. W związku z powyższym istnieje możliwość sprawdzenia przez wyborcę, czy został uwzględniony w tym spisie. Ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 76 887 43 23 w. 1. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.