Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wądroże Wielkie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Nasza Gmina Wądroże Wielkie
    Statut Gminy (1)
    Lokalizacja i charakterystyka (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Wykaz organizacji (1)
        Współpraca z organizacjami (17)
        Wzory dokumentów (1)
    Strategie, plany, programy, regulaminy (10)

Praca
    Praca w samorządzie- Nabór-Wyniki (73)

Aktualności i ogłoszenia
    Aktualności i ogłoszenia (224)

Pomoc Prawna
    Nieodpłatna Pomoc Prawna (1)

Władze i struktura
    Wójt Gminy (1)
    Rada Gminy (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Przewodniczący Rady Gminy (3)
            Skład Rady Gminy (15)
            Komisje Rady Gminy (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (1)
                Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (1)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (1)
                Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (1)
            Plan Pracy Rady Gminy (3)
            Ogłoszenia i komunikaty (123)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (42)
            Projekty protokołów z Sesji Rady Gminy (1)
            Uczestnictwo mieszkańców w sesjach i komisiach (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Przewodnicząca Rady Gminy (1)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (1)
                Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (2)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (2)
                Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (2)
                Komisja Statutowa (0)
                    Skład komisji (1)
            Plan Pracy Rady Gminy (4)
            Ogłoszenia i komunikaty (101)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (48)
            Projekty protokołów z Sesji Rady Gminy (0)
    Urząd Gminy (0)
        Władze Urzędu (0)
            Wójt Gminy (1)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
        Regulamin Organizacyjny Urzędu (1)
        Statut Urzędu Gminy (1)
        Regulamin pracy w Urzędzie (1)
        Rejestry, ewidencje, archiwa (1)
        Rejestr instytucji kultury (1)
        Kontrole (0)
            Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie w latach 2003-2012 (1)
            Kontrole wewnętrzne (1)
        Kontrola zarządcza (2)
            Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 (1)
            Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 (1)
        Informacja dla osób niepełnosprawnych (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (sołectwa) (1)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        VII Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (47)
            2017 (78)
            2016 (81)
            2015 (59)
            2014 (15)
            Rozstrzygnięcia nadzorcze (2)
            Wyroki sądów (1)
        VI Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (55)
            2013 (56)
            2012 (63)
            2011 (47)
            2010 (12)
            Rozstrzygnięcia nadzorcze (5)
            Wyroki Sądów (6)
        V Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (52)
            2009 (40)
            2008 (50)
            2007 (52)
            2006 (14)
        IV Kadencja 2002-2006 (0)
            2006 (33)
            2005 (37)
            2004 (48)
            2003 (47)
            2002 (14)
        Projekty Uchwał (3)
    Prawo miejscowe (68)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        VII Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (62)
            2017 (93)
            2016 (104)
            2015 (107)
            2014 (5)
        VI Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (92)
            2013 (72)
            2012 (88)
            2011 (84)
            2010 (5)
        V Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (73)
            2009 (74)
            2008 (67)
            2007 (59)
            2006 (5)
        IV Kadencja 2002-2006 (0)
            2006 (41)
            2005 (48)
            2004 (39)
            2003 (28)
            2002 (2)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
        Studium uwarunkowań (5)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (13)
        Wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (3)
        Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2)
        Protokoły z wyłożenia (4)
        Informacja na temat MPZP (2)
    Gospodarka komunalna (6)
    Akty Prawne (Dzienniki, Monitory) (1)

Finanse i majątek Gminy
    Budżet Gminy (0)
        2018 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
            Opinie RIO (2)
            Sprawozdania (0)
        2017 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Opinie RIO (3)
        2016 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (0)
                Zarządzenia Wójta Gminy (0)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
            Sprawozdania (1)
        2015 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (0)
                Zarządzenia Wójta Gminy (0)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (4)
            Sprawozdania (1)
        2014 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (1)
                Zarządzenia Wójta Gminy (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (5)
            Sprawozdania (6)
        2013 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (1)
                Zarządzenia Wójta Gminy (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
            Sprawozdania (2)
        2012 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (1)
                Zarządzenia Wójta Gminy (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
            Sprawozdania (2)
        2011 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (1)
                Zarządzenia Wójta Gminy (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Sprawozdania (2)
        2010 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (1)
                Zarządzenia Wójta Gminy (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
            Sprawozdania (1)
    WPF (0)
        Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 (1)
        Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030 (1)
        Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2025 (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025 (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2024 (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2024 (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2023 (1)
    Majątek Gminy (4)
    Podatki i opłaty, wzory deklaracji (druki do pobrania) (0)
        2018 (3)
            Wzory deklaracji i informacji podatkowej (1)
        2017 (9)
            Wzory deklaracji i informacji podatkowej (1)
        2016 (5)
            Wzory deklaracji i informacji podatkowej (2)
        2015 (3)
            Wzory deklaracji (6)
            Wzór informacji podatkowej (1)
            Wykaz osób, którym w roku 2014 w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (1)
        2014 (3)
        2013 (3)
        Interpretacje indywidualnych przepisów prawa podatkowego (1)

Ochrona środowiska i Gospodarka Komunalna
    Ogłoszenia (18)
    Nowy system gospodarki odpadami (9)
    Program Ochrony Środowiska (1)
    Inwentaryzacja Przyrodnicza Gminy (1)
    Wykaz firm prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy (1)
    Postępowania środowiskowe (5)
    Zwierzęta (2)

Przetargi
    Zamówienia publiczne (1)
        2018 (4)
            12.09.2018 - Przebudowa dróg wewnętrznych nr 579/7, 634,624 obręb Wądroże Wielkie (3)
            20.08.2018 - Ogłoszenie o przetargu pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych nr 579/7, 634, 624 obręb Wądroże Wielkie (2)
            09.08.2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 107372d obręb Skała, gmina Wądroże Wielkie (5)
            13.06.2018 - Ogłoszenie o przetargu pt. Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Budziszów Wielki (4)
            30.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu pt. Dostawa autobusu dla potrzeb Szkoły Podstawowej w miejscowości Wądroże Wielkie (3)
            22.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie" (5)
            16.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107385d w Biernatkach (5)
            04.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie" (2)
            04.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu pt. Zakup autobusu dla potrzeb Szkoły Podstawowej w miejscowości Wądroże Wielkie (7)
        2017 (31)
        2016 (24)
        2015 (12)
        2014 (18)
        2013 (24)
        2012 (31)
        2011 (19)
    Zapytania ofertowe (1)
        2018 (8)
            16.08.2018 - Zapytanie ofertowe na wykonanie Gminnego ujęcia wody podziemnej (studni wierconej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Biernatki (1)
            16.07.2018 - Zapytanie ofertowe pn, "Przegląd techniczny dla wymiany urządzeń na infrastrukturze kanalizacyjnej(przepompowni ścieków)"kosztorys do wskazanego opisu (1)
            03.07.2017 - Zapytanie ofertowe na wykonanie Gminnego ujęcia wody podziemnej (studni wierconej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Biernatki (1)
            02.07.2018 - Zapytanie ofertowe pn, "Przegląd techniczny dla wymiany urządzeń na infrastrukturze kanalizacyjnej(przepompowni ścieków)"kosztorys do wskazanego opisu (1)
            25.06.2018 - Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowych w roku 2018 w Gminie Wądroże Wielkie (2)
            22.06.2018 - Zapytanie ofertowe pn, "Przegląd techniczny dla wymiany urządzeń na infrastrukturze kanalizacyjnej(przepompowni ścieków)"kosztorys do wskazanego opisu (1)
            20.06.2018 - Zapytanie ofertowe pn. Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz montażem dla potrzeb Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim (2)
            13.06.2018 - Zapytanie ofertowe na usługi pn. "Wykoszenie poboczy dróg gminnych w 2018" (1)
            08.06.2018 - Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowych w roku 2018 w Gminie Wądroże Wielkie (2)
            01.06.2018 - Zapytanie ofertowe pn. Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz montażem dla potrzeb Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim (2)
            21.05.2018 - Zapytanie ofertowe pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Wądroże Wielkie oraz jej jednostek organizacyjnych" (2)
            17.05.2018 - Zapytanie ofertowe na roboty budowlane przy zadaniu pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 523, 562/2, 465/4, 465/5 obręb Wądroże Wielkie w km 0+000-0+170" (1)
            15.05.2018 - Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i wyposażenia wraz z dostawą dla jednostek OSP w Gminie Wądroże Wielkie w ramach zadania "Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym przez jednostki OSP z Gminy Wądroże Wielkie" (3)
            15.05.2018 - Zapytanie ofertowe pn. Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz montażem dla potrzeb Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim (2)
            07.05.2018 - Zapytanie ofertowe pn. Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz montażem dla potrzeb Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim (2)
            04.05.2018 - Zapytanie ofertowe pn "Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg gminnych i szlaków pieszo jezdnych na terenie Gminy Wądroże Wielkie w roku 2018" (2)
            27.04.2018 - Zapytanie ofertowe na usługę pn.: "Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wądroże Wielkie w roku 2018" (2)
            30.03.2018 - Zapytanie ofertowe pn "Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg gminnych i szlaków pieszo jezdnych na terenie Gminy Wądroże Wielkie w roku 2018" (3)
        2017 (41)
        2016 (36)
        2015 (60)
        2014 (23)
        2013 (9)
        2012 (10)
    Sprzedaż mienia (0)
        Wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży (32)
        Wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia (11)
        Wykaz nieruchomości przewidzianych do oddania w wieczyste użytkowanie (1)
        2018 (30)
        2017 (13)
        2016 (5)
        2015 (18)
        2014 (18)
        2013 (7)
        2012 (10)
        2011 (9)
    Dzierżawa mienia (0)
        2017 (1)

Konkursy ofert
    Dotacje w trybie art 19a (0)
        Alokacja środków (1)
        Oferty złożone w trybie art 19a (1)
        Wyniki (3)
    Otwarte konkursy (2)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Za 2017 (27)
        Za 2016 (34)
        Za 2015 (30)
        Za 2014 (30)
        Za 2015 - Początek Kadencji 2014-2018 (17)
        Za 2014 - Koniec kadencji 2010 -2014 (16)
        Za 2013 (31)
        Za 2012 (31)
        Za 2011 (30)
        Za 2010 (28)
        Za 2010 - Początek kadencji 2010-2014 (16)
    Wzory oświadczeń majątkowych (1)

Wybory
    Wybory Samorządowe 2018 (35)
    Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (4)
    Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 (6)
    Prezydenta RP 2015 (11)
    Wybory Samorządowe 2014 (16)
    Europarlament 2014 (8)
    Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy (11)
    Samorządowe uzupełniające 2013 (14)
    Samorządowe 2010 (14)

Jak załatwić sprawę w urzędzie ? - Karty usług i formularze
    Bezpieczeństwo (3)
    Działalność gospodarcza (1)
    Ewidencja Ludności (15)
        OBYWATEL.GOV.PL (1)
    Koncesja alkoholowa (4)
    Gospodarka nieruchomościami (4)
    Ochrona środowiska (4)
    Oświata i kultura (3)
    Podatki i opłaty lokalne (11)
    Pomoc społeczna (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (12)
        OBYWATEL.GOV.PL (1)
    Zagospodarowanie przestrzenne (3)
    Zwrot podatku akcyzowego (1)

Korespondencja elektroniczna
    Informacje (1)

Oferty inwestycyjne
    Oferty inwestycyjne (5)

Farmy wiatrowe
    Dokumentacja (5)

Informacje
    Ochrona Danych Osobowych (3)
    Informacja publiczna (1)
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji (1)
    Redakcja (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij