Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wądroże Wielkie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Nasza Gmina Wądroże Wielkie
    Statut Gminy (1)
    Lokalizacja i charakterystyka (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Wykaz organizacji (1)
        Współpraca z organizacjami (33)
        Wzory dokumentów (1)
    Strategie, plany, programy, regulaminy (10)

Władze i struktura
    Wójt Gminy (1)
    Skarbnik Gminy (1)
    Sekretarz Gminy (1)
    Rada Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Przewodniczący Rady Gminy (9)
            Transmisja na żywo (1)
            Ogłoszenia i komunikaty (121)
            Skład Rady (1)
            Komisje Rady Gminy (1)
            Protokoły z Sesji Rady Gminy (52)
            Projekty protokołów z sesji Rady Gminy (22)
            Wyniki głosowań, porządki obrad sesji Rady Gminy (1)
            Plan pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy na 2019 rok (1)
            Interpelacje Zapytania (30)
                2020 (10)
                2021 (16)
                2022 (2)
                2023 (4)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Przewodniczący Rady Gminy (1)
            Skład Rady Gminy (15)
            Komisje Rady Gminy (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (1)
                Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (1)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (1)
                Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (1)
            Plan Pracy Rady Gminy (3)
            Ogłoszenia i komunikaty (123)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (44)
            Projekty protokołów z Sesji Rady Gminy (1)
            Uczestnictwo mieszkańców w sesjach i komisiach (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Przewodnicząca Rady Gminy (1)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (1)
                Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (2)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (2)
                Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy komisji (3)
                    Sprawozdanie z pracy komisji (2)
                Komisja Statutowa (0)
                    Skład komisji (1)
            Plan Pracy Rady Gminy (4)
            Ogłoszenia i komunikaty (101)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (48)
            Projekty protokołów z Sesji Rady Gminy (0)
    Urząd Gminy (1)
        Władze Urzędu (0)
            Wójt Gminy (1)
            Zastępca Wójta Gminy (0)
            Sekretarz Gminy (0)
            Skarbnik Gminy (1)
        Regulamin Organizacyjny Urzędu (1)
        Statut Urzędu Gminy (1)
        Regulamin pracy w Urzędzie (1)
        Rejestry, ewidencje, archiwa (1)
        Rejestr instytucji kultury (1)
        Centralny rejestr umów i porozumień (0)
        Kontrole (0)
            Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie w latach 2003-2012 (1)
            Kontrole wewnętrzne (3)
        Kontrola zarządcza (2)
            Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 (1)
            Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 (1)
        Informacja dla osób niepełnosprawnych (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (sołectwa) (77)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        VIII Kadencja 2018-2023 (0)
            2023 (31)
            2022 (58)
            2021 (60)
            2020 (48)
            2019 (68)
            2018 (18)
        VII Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (54)
            2017 (78)
            2016 (81)
            2015 (59)
            2014 (15)
            Rozstrzygnięcia nadzorcze (2)
            Wyroki sądów (1)
        VI Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (55)
            2013 (56)
            2012 (63)
            2011 (47)
            2010 (12)
            Rozstrzygnięcia nadzorcze (5)
            Wyroki Sądów (6)
        V Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (52)
            2009 (40)
            2008 (50)
            2007 (52)
            2006 (14)
        IV Kadencja 2002-2006 (0)
            2006 (33)
            2005 (37)
            2004 (48)
            2003 (47)
            2002 (14)
        Projekty Uchwał (104)
    Prawo miejscowe (92)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        VIII Kadencja 2018-2023 (0)
            2023 (82)
            2022 (110)
            2021 (85)
            2020 (154)
            2019 (138)
            2018 (16)
        VII Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (94)
            2017 (93)
            2016 (104)
            2015 (107)
            2014 (5)
        VI Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (92)
            2013 (72)
            2012 (88)
            2011 (84)
            2010 (5)
        V Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (73)
            2009 (74)
            2008 (67)
            2007 (59)
            2006 (5)
        IV Kadencja 2002-2006 (0)
            2006 (41)
            2005 (48)
            2004 (39)
            2003 (28)
            2002 (2)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
        Studium uwarunkowań (6)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (13)
        Wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (3)
        Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2)
        Protokoły z wyłożenia (4)
        Informacja na temat MPZP (2)
        Zmiana Studium uwarunkowań 2021 r (1)
        Zmiana Studium uwarunkowań 2023 r (1)
    Gospodarka komunalna (6)
    Akty Prawne (Dzienniki, Monitory) (1)

Jak załatwić sprawę w urzędzie ? - Karty usług i formularze
    Podatki i opłaty lokalne (7)
        Podatki i opłaty: wzory deklaracji i stawki (druki do pobrania) (0)
            2023 (0)
                Stawki podatkowe (1)
                Stawki odpady komunalne (1)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowej (4)
                Wzory deklaracji na odpady komunalne (1)
                Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w roku 2022 w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (1)
            2022 (0)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowej (4)
                Wzory deklaracji na odpady komunalne (1)
                Stawki podatkowe (1)
                Stawki odpady komunalne (1)
                Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w roku 2020 w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (1)
            2021 (1)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowej (4)
                Wzory deklaracji na odpady komunalne (1)
                Stawki podatkowe (1)
                Stawki odpady komunalne (1)
            2020 (3)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowej (5)
            2019 (3)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowej (1)
            2018 (3)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowej (1)
            2017 (9)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowej (1)
            2016 (5)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowej (2)
            2015 (3)
                Wzory deklaracji (6)
                Wzór informacji podatkowej (1)
                Wykaz osób, którym w roku 2014 w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (1)
            2014 (3)
            2013 (3)
            Interpretacje indywidualnych przepisów prawa podatkowego (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (1)
        OBYWATEL.GOV.PL (2)
    Ewidencja Ludności (6)
        OBYWATEL.GOV.PL (1)
    Drogownictwo (5)
    Działalność gospodarcza (1)
    Koncesja alkoholowa (4)
    Gospodarka nieruchomościami (4)
    Ochrona środowiska (16)
    Oświata i kultura (2)
    Pomoc społeczna (1)
    Zagospodarowanie przestrzenne (3)
    Zwrot podatku akcyzowego (1)
    Potwierdzenie umowy dzierżawy (1)

Finanse i majątek Gminy
    Budżet Gminy (0)
        2023 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt Budżetu (1)
            Opinie RIO (1)
            Sprawozdania (2)
        2022 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt Budżetu (1)
            Opinie RIO (5)
            Sprawozdania (4)
        2021 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt Budżetu (0)
            Opinie RIO (4)
            Sprawozdania (4)
        2020 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (1)
            Projekt Budżetu (1)
            Opienie RIO (4)
            Sprawozdania (5)
        2019 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt Budżetu (1)
            Opinie RIO (6)
            Sprawozdania (4)
        2018 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
            Opinie RIO (3)
            Sprawozdania (0)
        2017 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Opinie RIO (3)
        2016 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (0)
                Zarządzenia Wójta Gminy (0)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
            Sprawozdania (1)
        2015 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (0)
                Zarządzenia Wójta Gminy (0)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (4)
            Sprawozdania (1)
        2014 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (1)
                Zarządzenia Wójta Gminy (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (5)
            Sprawozdania (6)
        2013 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (1)
                Zarządzenia Wójta Gminy (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
            Sprawozdania (2)
        2012 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (1)
                Zarządzenia Wójta Gminy (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
            Sprawozdania (2)
        2011 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (1)
                Zarządzenia Wójta Gminy (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Sprawozdania (2)
        2010 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu Gminy (1)
            Zmiany do budżetu Gminy (0)
                Uchwały Rady Gminy (1)
                Zarządzenia Wójta Gminy (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
            Sprawozdania (1)
    WPF (0)
        Wieloetnia prognoza finansowa na lata 2023-2040 (1)
        Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040 (1)
        Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040 (0)
            Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040 (1)
            Opinie RIO (1)
        Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2040 (2)
        Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 (1)
        Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 (1)
        Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030 (1)
        Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2025 (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025 (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2024 (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2024 (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2023 (1)
    Majątek Gminy (5)

Aktualności i ogłoszenia
    Aktualności i ogłoszenia (279)

Praca w Urzędzie
    Praca w samorządzie- Nabór-Wyniki (135)

Pomoc Prawna
    Nieodpłatna Pomoc Prawna (3)

Ochrona środowiska i Gospodarka Komunalna
    Ogłoszenia (39)
    Nowy system gospodarki odpadami (13)
    Program Ochrony Środowiska (1)
    Inwentaryzacja Przyrodnicza Gminy (1)
    Wykaz firm prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy (1)
    Postępowania środowiskowe (19)
    Zwierzęta (8)
    Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wądroże Wielkie (5)

Przetargi
    Zamówienia publiczne (7)
        2022 (1)
        2021 (0)
            OGŁOSZENIE O WYKORZYSTYWANIU PLATFORMY ZAKUPOWEJ PODCZAS UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I SPOSOBIE KOMUNIKACJI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI (1)
            25.03.2021 - Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim (6)
            22.02.2021 - Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim (4)
            08.02.2021 - Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim (4)
            2022 (0)
        2020 (0)
            22.12.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy/ budowy mostu nad rzeką Wierzbiak w gminie Wądroże Wielkie (4)
            01.09.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107386D Wądroże Wielkie – Wierzchowice, dojazdowa do gruntów rolnych, gmina Wądroże Wielkie (4)
            07.08.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 (zabudowa kontenerowa) dla jednostki OSP w Budziszowie Wielkim (3)
            31.07.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 12 660 548 zł na sfinansowanie spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji z lat ubiegłych (4)
            15.07.2020 - Zakup lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 (zabudowa kontenerowa) dla jednostki OSP w Budziszowie Wielkim (3)
            09.06.2020 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 12 660 548 zł na sfinansowanie spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji z lat ubiegłych. (3)
            13.03.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wądroże Wielkie na lata 2020/2021 (4)
        2019 (0)
            29.11.2019 - Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 800.000 zł na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2)
            04.09.2019 - Ogłoszenie o zamówienie pn: BUDOWA TARGOWISKA "MÓJ RYNEK" W WĄDROŻU WIELKIM (4)
            03.07.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu pn. PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH W MIEJSCOWOŚCI WĄDROŻE WIELKIE (3)
            24.04.2019 - Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Wądroże Wielkie (6)
            20.02.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WĄDROŻE WIELKIE (4)
            01.02.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WĄDROŻE WIELKIE (4)
            01.02.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ o nr 107384D w BIERNATKACH (4)
        2018 (4)
            17.12.2018 - Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 990.011 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 614.924,23 zł wkład własny i 12.000 zł wkład UE (4)
            12.09.2018 - Przebudowa dróg wewnętrznych nr 579/7, 634,624 obręb Wądroże Wielkie (3)
            20.08.2018 - Ogłoszenie o przetargu pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych nr 579/7, 634, 624 obręb Wądroże Wielkie (2)
            09.08.2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 107372d obręb Skała, gmina Wądroże Wielkie (5)
            13.06.2018 - Ogłoszenie o przetargu pt. Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Budziszów Wielki (4)
            30.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu pt. Dostawa autobusu dla potrzeb Szkoły Podstawowej w miejscowości Wądroże Wielkie (3)
            22.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie" (5)
            16.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107385d w Biernatkach (5)
            04.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie" (2)
            04.05.2018 - Ogłoszenie o przetargu pt. Zakup autobusu dla potrzeb Szkoły Podstawowej w miejscowości Wądroże Wielkie (7)
        2017 (31)
        2016 (24)
        2015 (12)
        2014 (18)
        2013 (24)
        2012 (31)
        2011 (19)
        OGŁOSZENIE O WYKORZYSTYWANIU PLATFORMY ZAKUPOWEJ PODCZAS UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I SPOSOBIE KOMUNIKACJI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI (1)
    Zapytania ofertowe (1)
        2023 (10)
        2022 (8)
        2021 (15)
        2020 (0)
            15.12.2020 - Zapytanie ofertowe pn. "Zarządzanie projektem pn. "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii" - inspektor techniczny" (2)
            15.09.2020 - Zapytanie ofertowe pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wądroże Wielkie w 2020 r." (1)
            01.09.2020 - Zapytanie ofertowe pn. Remont pomieszczeń w budynkach: Gminnego Ośrodka Zdrowia – ETAP I, Gminnej Biblioteki Publicznej – ETAP II (2)
            18.08.2020 - Zapytanie ofertowe pn. Remont pomieszczeń w budynkach: Gminnego Ośrodka Zdrowia – ETAP I, Gminnej Biblioteki Publicznej – ETAP II (2)
            11.08.2020 - Zapytanie ofertowe pn. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim w roku szkolnym 2020/2021 (2)
            10.08.2020 - Zapytanie ofertowe pn. Remont schodów zewnętrznych - wejście do świetlicy wiejskiej w Budziszowie Wielkim (3)
        2019 (1)
            08.11.2019 - Dostawa i montaż lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego (2)
            24.10.2019 - Zapytanie ofertowe pn. Zimowe utrzymania dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Wądroże Wielkie w sezonie 2019/2020 (1)
            04.10.219 - Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Dostawa i montaż kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielany (3)
            03.10.2019 - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zdania "Budowa Targowiska Mój Rynek w Wądrożu Wielkim" (3)
            02.10.2019 - Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (1)
            09.08.2019 - Zapytanie ofertowe pn. Przebudowa miejsc postojowych oraz ciągów pieszych przy budynku ośrodka zdrowia w Budziszowie Wielkim – Etap II (3)
            05.08.2019 - Zapytanie ofertowe pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kosiskach" (2)
            23.07.2019 - Zapytanie ofertowe pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kosiskach" (1)
            17.07.2019 - Zapytanie ofertowe pn. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim w roku szkolnym 2019/2020 (1)
            15.07.2019 - Zapytanie ofertowe pn. Organizacja dożynek gminnych – V Festiwal Wsi Polskiej w Wądrożu Wielkim w dniu 01.09.2019 r. (3)
            11.07.2019 - Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów schodów zewnętrznych budynków GOPS i świetlic wiejskich w Budziszowie Wielkim i Granowicach (1)
            01.07.2019 - Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wądroże Wielkie." (1)
            25.06.2019 - Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia panelowego terenu działki nr 72 w miejscowości Pawłowice Wielkie wraz z montażem (1)
            25.06.2019 - Zapytanie ofertowe na usługę pn: Naprawy cząstkowe mas bitumicznych na drogach gminnych (1)
            18.06.2019 - Zapytanie ofertowe na usługę pn: Naprawy cząstkowe mas bitumicznych na drogach gminnych (1)
            24.05.2019 - Zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Mierczycach" (2)
            22.05.2019 - Zapytanie ofertowe pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowej w roku 2019 w Gminie Wądroże Wielkie (3)
            16.05.2019 - Zapytanie ofertowe pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowej w roku 2019 w Gminie Wądroże Wielkie " (2)
            15.05.2019 - Zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Mierczycach" (3)
            19.04.2019 - Zapytanie ofertowe pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim (3)
            19.04.2019 - Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych do świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim (2)
            19.04.2019 - Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim (3)
            19.04.2019 - Zapytanie ofertowe pn: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim (3)
            19.02.2019 - Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowej w roku 2019 w Gminie Wądroże Wielkie (2)
            01.02.2019 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Kępy polegający na budowie spowalniaczy ruchu na wlocie i wylocie z miejscowości (4)
            25.01.2019 - Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu i modernizacji przepompowni ścieków PS2 w miejscowości Wądroże Wielkie (1)
            12.06.2019 - Zapytanie ofertowe na usługę pn: Wykoszenie poboczy dróg gminnych w roku 2019 (1)
            21.01.2019 - Zapytanie ofertowe Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wądroże Wielkie w roku 2019 (3)
            17.01.2019 - Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu i modernizacji przepompowni ścieków PS2 w miejscowości Wądroże Wielkie (1)
        2018 (8)
            07.12.2018 - Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy miejsc postojowych oraz ciągów pieszych przy budynku ośrodka zdrowia w Budziszowie Wielkim (1)
            27.11.2018 - Zapytanie ofertowe Zimowe utrzymania dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Wądroże Wielkie w sezonie 2018/2019 (1)
            19.11.2018 - Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Budziszowie Wielkim (2)
            16.11.2018 - Zapytanie ofertowe Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Budziszowie Wielkim (0)
            15.11.2018 - Zapytanie ofertowe pn. Dostawa pomp oraz kompletnych wyposażonych szaf sterowniczych do pompowni ścieków sanitarnych (1)
            14.11.2018 - Zapytanie ofertowe "Doposażenie OSP Granowice w specjalistyczny sprzęt techniczny poprawiający mobilność jednostki" (1)
            09.11.2018 - Zapytanie ofertowe "Doposażenie OSP Granowice w specjalistyczny sprzęt techniczny poprawiający mobilność jednostki" (2)
            25.10.2018 - Zapytanie ofertowe na usługę pn.: Wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach gminnych (2)
            16.08.2018 - Zapytanie ofertowe na wykonanie Gminnego ujęcia wody podziemnej (studni wierconej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Biernatki (1)
            16.07.2018 - Zapytanie ofertowe pn, "Przegląd techniczny dla wymiany urządzeń na infrastrukturze kanalizacyjnej(przepompowni ścieków)"kosztorys do wskazanego opisu (1)
            03.07.2017 - Zapytanie ofertowe na wykonanie Gminnego ujęcia wody podziemnej (studni wierconej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Biernatki (1)
            02.07.2018 - Zapytanie ofertowe pn, "Przegląd techniczny dla wymiany urządzeń na infrastrukturze kanalizacyjnej(przepompowni ścieków)"kosztorys do wskazanego opisu (1)
            25.06.2018 - Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowych w roku 2018 w Gminie Wądroże Wielkie (2)
            22.06.2018 - Zapytanie ofertowe pn, "Przegląd techniczny dla wymiany urządzeń na infrastrukturze kanalizacyjnej(przepompowni ścieków)"kosztorys do wskazanego opisu (1)
            20.06.2018 - Zapytanie ofertowe pn. Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz montażem dla potrzeb Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim (2)
            13.06.2018 - Zapytanie ofertowe na usługi pn. "Wykoszenie poboczy dróg gminnych w 2018" (1)
            08.06.2018 - Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowych w roku 2018 w Gminie Wądroże Wielkie (2)
            01.06.2018 - Zapytanie ofertowe pn. Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz montażem dla potrzeb Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim (2)
            21.05.2018 - Zapytanie ofertowe pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Wądroże Wielkie oraz jej jednostek organizacyjnych" (2)
            17.05.2018 - Zapytanie ofertowe na roboty budowlane przy zadaniu pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 523, 562/2, 465/4, 465/5 obręb Wądroże Wielkie w km 0+000-0+170" (1)
            15.05.2018 - Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i wyposażenia wraz z dostawą dla jednostek OSP w Gminie Wądroże Wielkie w ramach zadania "Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym przez jednostki OSP z Gminy Wądroże Wielkie" (3)
            15.05.2018 - Zapytanie ofertowe pn. Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz montażem dla potrzeb Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim (2)
            07.05.2018 - Zapytanie ofertowe pn. Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz montażem dla potrzeb Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim (2)
            04.05.2018 - Zapytanie ofertowe pn "Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg gminnych i szlaków pieszo jezdnych na terenie Gminy Wądroże Wielkie w roku 2018" (2)
            27.04.2018 - Zapytanie ofertowe na usługę pn.: "Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wądroże Wielkie w roku 2018" (2)
            30.03.2018 - Zapytanie ofertowe pn "Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg gminnych i szlaków pieszo jezdnych na terenie Gminy Wądroże Wielkie w roku 2018" (3)
        2017 (41)
        2016 (36)
        2015 (60)
        2014 (23)
        2013 (9)
        2012 (10)
    Sprzedaż mienia (0)
        Wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży (57)
        Wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia (24)
        Wykaz nieruchomości przewidzianych do oddania w wieczyste użytkowanie (1)
        2023 (1)
        2022 (7)
        2021 (10)
        2020 (37)
        2019 (44)
        2018 (38)
        2017 (13)
        2016 (5)
        2015 (18)
        2014 (18)
        2013 (7)
        2012 (10)
        2011 (9)
    Dzierżawa mienia (0)
        2023 (8)
        2021 (8)
        2020 (5)
        2017 (1)

Konkursy ofert
    Dotacje w trybie art 19a (0)
        Alokacja środków (1)
        Oferty złożone w trybie art 19a (1)
        Wyniki (3)
        2021 (1)
            Alokacja środków (1)
            Oferty złożone w trybie art 19 a (1)
            Wyniki (0)
        2022 (4)
    Otwarte konkursy (13)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe (0)
        2022 (2)
        2021 (2)
        2020 (30)
        2019 (32)
        Za 2018 (29)
        Za 2018 - Początek kadencji 2018-2023 (16)
        Za 2018 - Koniec kadencji 2014-2018 (16)
        Za 2017 (27)
        Za 2016 (34)
        Za 2015 (30)
        Za 2014 (30)
        Za 2015 - Początek Kadencji 2014-2018 (17)
        Za 2014 - Koniec kadencji 2010 -2014 (16)
        Za 2013 (31)
        Za 2012 (31)
        Za 2011 (30)
        Za 2010 (28)
        Za 2010 - Początek kadencji 2010-2014 (16)
    Wzory oświadczeń majątkowych (2)

Petycje
    2019 (10)
    2020 (7)
    2021 (4)
    2022 (7)
    2023 (2)

Wybory
    WYBORY DO SEJMU I SENATU 2023 (1)
    SAMORZĄDOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2023 (9)
    Wybory na ławników na kadencję 2024-2027 (1)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (31)
    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (17)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2019 (26)
    Wybory na ławników na kadencje 2020 2023 (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (18)
    Wybory Samorządowe 2018 (39)
    Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (4)
    Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 (6)
    Prezydenta RP 2015 (11)
    Wybory Samorządowe 2014 (16)
    Europarlament 2014 (8)
    Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy (11)
    Samorządowe uzupełniające 2013 (14)
    Samorządowe 2010 (14)

Korespondencja elektroniczna
    Informacje (1)

Oferty inwestycyjne
    Oferty inwestycyjne (5)

Farmy wiatrowe
    Dokumentacja (5)

Informacje
    Informacja publiczna (1)
    Wykaz wniosków (2)
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji (1)
    Redakcja (1)
    Informacja o zgromadzenich publicznych (1)
    Raport o dostępności (1)
    Cyberprzestępczość (1)

Ochrona Danych Osobowych
    Ochrona Danych Osobowych (3)

2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij