W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Wądroże Wielkie

Data uchwały:
2013-11-27

Numer uchwały:
XXXVIII/170/13

Podjęta przez:
Rada Gminy Wądroże Wielkie

Uchwała wchodzi w życie:
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego