Przewodnicząca Rady Gminy - Elżbieta Jedlecka

tel. (076) 8874-323
fax  (076) 8874-325

e.jedlecka@wadrozewielkie.pl
rada.gminy@wadrozewielkie.pl
www.wadrozewielkie.pl

Godziny urzędowania:

Do końca września przewodnicząca zamiast pełnić stałe dyżury w Urzędzie Gminy

uczestniczyć będzie w zebraniach wiejskich odbywających się w sołectwach gminy.

Możliwość spotkania w Urzędzie Gminy będzie w czasie posiedzeń komisji i sesji.

wtorek:   od godz. 16.30 - do godz. 17.30

Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim
pokój nr 14


 

UWAGA!

W razie potrzeby Przewodnicząca Rady Gminy może indywidualnie spotkać się z interesantem w innym czasie, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Rady Gminy.