Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę

Termin kontroli

Zakres przeprowadzonej kontroli Protokół
2012
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy 14.02.2012r. 28.02.2012r. Kontrola płatnika składek ubezpieczeniowych.  
2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 13.04.2012r. Wizytacja w miejscach realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Wądroże Wielkie w miejscowości Granowice i Wądroże Wielkie" PROW 2007 - 2013  
3. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

14.05.2012r.

20.07.2010r.

Kontrola kompleksowa

Protokół

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne ZUK

Wnioski pokontrolne GOPS

2011
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej 17.03.2011r. Kontrola realizacji dotacji na samochód strażacki  
2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 05.04.2011r. Wizytacja projektu pn. "Remont budynków świetlic wiejskich w Granowicach, Kosiskach I Mierczycach"  
3. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 13.04.2011r. Kontrola realizacji zadania w ramach konkursu "Odnowa Dolnosląskiej Wsi"  
4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 27.06.2011r. Wizytacja operacji "Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ramach zagospodarowania placu zabaw dla dzieci w miejscowości Budziszów Wielki "  
5. Wojewoda Dolnośląski 29.06.2011r. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych  
6. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 18.08.2011r. Kontrola operacji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim". Wizytacja operacji "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim w urządzenia do przeprowadzania szkoleń i prezentacji audiowizualnych I sprzęt komputerowy"  
7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.09.2011r.
16.09.2011r.
 
Trwałość projektu PLO129 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wadroże Wielkie"  
8. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 12.09.2011r.
16.09.2011r.
Kontrola doraźna gospodarki finansowej Gminy Wądroże Wielkie w zakresie sposobów finansowania planu zagospodarowania przestrzennego

Wnioski pokontrolne

Protokół

9. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 12.12.2011r. Wizytacja w ramach PROW 2007-2013 "Utwardzenie placu wraz z wydzieleniem 10 miejsc parkingowych przy budynku Urzedu Gminy w Wądrożu Wielkim z remontem chodnika"  
2010
1. Wojewoda Dolnośląski 10.05.2010r.
14.05.2010r.
Kontrola dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych  
2. Marszałek Województwa
Dolnośląskiego
15.06.2010r.
16.06.2010r.
Kontrola rzeczowo-finansowa realizacji projektu "Przedszkole w Wądrożu Wielkim- przebudowa po pożarze"  
3. Marszałek Województwa
Dolnośląskiego
16.07.2010r.
20.07.2010r.
Informacja  pokontrolna  
4. Archiwum Państwowe we Wrocławiu 30.09.2010r. Kontrola archiwum zakładowego  
2009
1. Wojewoda Dolnośląski 22.06.2009r. Kontrola przyjmowania skarg i wniosków oraz prowadzenia przepisów gminnych  
2. Marszałek Województwa Dolnośląskiego 29.07.2009r.
31.07.2009r.
 
Kontrola rzeczowo-finansowa realizacji projektu "Przedszkole w Wądrożu Wielkim-przebudowa po pożarze"  
3. Wojewoda Dolnośląski 08.10.2009r. Kontrola spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, USC  
2008
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 04.03.2008r.
06.03.2008r.
 
Kontrola termomodernizacji obiektów  
2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 31.03.2008r.
05.06.2008r.
 
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy  
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 09.12.2008r.
10.12.2008r.
 
Kontrola realizacji projektu PL0129  
4. Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Legnicy
29.05.2009r. Kontrola spisu wyborców  
2007
1. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu O/Wałbrzych 22.02.2007r.
28.02.2007r.
 
Kontrola problemowa w zakresie czasu pracy, wynagrodzeń  
2. Starosta Jaworski 26.03.2007r. Kontrola problemowa zadań OC i bezpieczeństwa wewnętrznego  
3. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy 15.05.2007r. Kontrola rejestru wyborców  
4. Wojewoda Dolnośląski 25.10.2007r. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych  
5. Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu O/Legnica 10.12.2007r. Kontrola sprawdzająca archiwum zakładowego  
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 17.12.2007r.
20.12.2007r.
 
Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami- składowisko w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym  
2006
1. Archiwum Państwowe we Wrocławiu 12.01.2006r. Kontrola archiwum zakładowego  
2. Dolnośląski urząd Wojewódzki we Wrocławiu 11.12.2006r.
15.12.2006r.
 
Kontrola realizacji zadań rządowych  
2005
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy 10.02.2005r. Kontrola rekultywacji składowiska odpadów w Mierczycach  
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15.03.2005r.
18.03.2005r.
 
Kontrola realizacji umowy z NFOŚiGW Nr 1205Wn1/OW-ok/kp/P  
3. Archiwum Państwowe we Wrocławiu  O/Legnica 23.03.2005r. Kontrola archiwum Urzędu Gminy  
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Delegatura w Legnicy
 
13.07.2005r. Kontrola rekultywacji składowiska w Mierczycach  
5. Wojewoda Dolnośląski 30.09.2005r.
31.10.2005r.
 
Kontrola kompleksowa zadań zleconych  
6. Wojewoda Dolnośląski 27.10.2005r.
18.11.2005r.
 
Kontrola dochodów Skarbu Państwa i prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych  
7. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy 21.11.2005r.
07.12.2005r.
 
Kontrola płatnika składek ubezpieczeniowych  
2004
1. Brak przeprowadzonych kontroli w roku 2004
2003
1. Archiwum Państwowe w Legnicy 24.02.2003r. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego  
2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 06.09.2003r.
07.12.2003r.
 
Gospodarka finansowa gminy (kompleksowa)  
3. Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Jaworze 09.12.2003r. Kontrola użytkowanego obiektu budowlanego