INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU


na Stanowisko  Specjalisty ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została przyjeta oferta Pana Krzysztofa Broszczaka 

                                                                                                                

/-/  Wójt Gminy

                                                                                                             Elżbieta Jedlecka