Wądroże Wielkie, 17.08.2011


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim

na stanowisko: ds. Informatyki i promocji


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Łukasz Nowicki zamieszkały Marcinowice

UZASADNIENIE

Kandydat spełnia wymagania formalne w pełnym zakresie, odbył wiele szkoleń przydatnych w przyszłej pracy.
Posiada wiedzę odpowiednią do zatrudnienia na proponowanym stanowisku ds. Informatyki i promocji.


                                                
                                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                                       Zastępca Wójta Gminy
                                                                                                        Andrzej Marciniak