INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU


na stanowisko ds. Stanowisko  Specjalisty ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                             Elżbieta Jedlecka