OGŁOSZENIE

 

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI PN:

PRASA TAŚMOWA DO OSADÓW POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Zbywający:

Gmina Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie

Tel.: (76) 887 43 23, e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

 

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prasy taśmowej do osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. Prasa przeznaczona jest do pracy w pomieszczeniu. Wyprodukowana i zamontowana w roku 2006. Używana była tylko przez 36 roboczogodzin. Od roku 2007 jest nieużywana.

Dane techniczne prasy:

·         Nazwa: Prasa taśmowa typu EW 809

·         Producent: „TEW” Sp. z o.o. Wrocław, ul. Kościuszki 40/4, 50-012 Wrocław

·         Numer fabryczny: 07041200

·         Rok produkcji: 2006

·         Typ: EW 809

·         Q: 2-5 m3/h

·         P: 0,75 kW

·         Zasilanie: wymagane zasilanie 400V-50Hz, zabezpieczenie max. 32A, w układzie TN-S

·         Przyłącze wody: ciśnienie użytkowe min. 5 bar-max 7 bar, wydatek wody płuczącej 4-6m3/h

·         Prędkość liniowa sita: 0,02-0,13 m/s

·         Masa własna: ok. 1000kg

 

Prasa taśmowa stanowiąca przedmiot przetargu znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mierczycach, Mierczyce 124, 59-430 Wądroże Wielkie, tel.: (76) 887 45 79, będącej pod zarządem Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim.

·         W sprawie oględzin prasy na miejscu należy się kontaktować z Jakubem Bocheniem- Kierownikiem Referatu ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska nr. tel.: 603 435 016

·         W innych sprawach związanych z przetargiem można się kontaktować Krzysztofem Broszczakiem , Kierownikiem Referatu ds. Inwestycji Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa, tel.: (76) 887 43 23 wew. 118

 

Cena wywoławcza: 35 000 PLN

Wadium: nie dotyczy

Termin składania pisemnych ofert: do 30-05-2018 godz. 14.00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim

Kryteria oceny ofert: Cena, waga 100%