INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim

Informujemy, że w wyniku konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim, komisja w głosowaniu tajnym wybrała na Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim Panią Marzenę Jaworską.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Do konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim zgłosiło się dwoje kandydatów.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszonych kandydatur Komisja Konkursowa stwierdziła, obydwie kandydatury spełniają wymogi formalne.

Po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z kandydatami , Komisja odbyła dyskusję we własnym gronie, oceniając predyspozycje i umiejętności kandydatów. Następnie Komisja Konkursowa przeprowadziła głosowanie tajne , w którym wybrała kandydata na Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim Panią Marzenę Jaworską.

Pani Marzena Jaworska posiada wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu placówką służby zdrowia co gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Alina Czaja