Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wądroże Wielkie

Kolorowy pasek

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1.           ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie jest Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)        listownie: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, 59-430 Wądroże Wielkie 64

b)        przez adres email: urzad@wadrozewielkie.pl

c)        telefonicznie: +48 76 887 43 23

2.   INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Radosław Kichewko.
Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

a)        listownie: Urząd Gminy Wądroże Wielkie 59-430, Wądroże Wielkie 64
z dopiskiem „IOD”

b)        przez adres e-mail: iod@wadrozewielkie.pl

c)        telefonicznie: +48 665 113 071

3.   CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Wądroże Wielkie wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych) Gminy Wądroże Wielkie, zadań zleconych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Gminy Wądroże Wielkie.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne zobowiązujące Wójta Gminy Wądroże Wielkie do przetwarzania danych osobowych Klientów urzędu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przeciwnym wypadku, zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

a)        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych  podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,

c)        podmioty realizujące zadania na zlecenie Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Urzędu Gminy Wądroże Wielkie.

5.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr.14 poz.67)

6.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)        prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d)        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)        prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak tylko w sytuacjach w których została ona przez Państwa wyrażona;

f)         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.

7.    INFORMACJA O WARUNKACH ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych.

Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

8.     INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Urząd Gminy Wądroże Wielkie nie wykorzystuje mechanizmów związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

9.    INFORMACJE O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa  dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Wądroże Wielkie
Źródło informacji:Łukasz Nowicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Nowicki
Data wprowadzenia:2018-06-06 08:30:37
Opublikował:Łukasz Nowicki
Data publikacji:2018-06-06 08:33:39
Ostatnia zmiana:2020-05-11 10:53:54
Ilość wyświetleń:658
Gmina Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij