Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim

ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik gospodarczy- konserwator

 

 

Podstawowy zakres obowiązków:

1.      Systematyczne  usuwanie usterek, awarii oraz wykonywanie bieżących napraw sprzętu i drobnych remontów.

2.      Dbanie o porządek i czystość wokół budynku, terenu zielonego oraz placu zabaw.

3.      Pielęgnacja zieleni na terenie przedszkola.

4.      Codzienny przegląd stanu technicznego sprzętu zainstalowanego na placu zabaw, zgłaszanie usterek, konserwacja i dokonywanie drobnych napraw.

5.      Wykonywanie prac związanych z poprawa funkcjonalności i estetyki pomieszczeń przedszkolnych.

6.      Monitorowanie, obsługiwanie i konserwacja urządzeń technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro-energetycznych, wentylacyjnych.

7.      Szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zakresie czynności.

Wymagania:

1.      Wykształcenie min zawodowe.

2.      Mile widziane uprawnienia w zakresie:

·         Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1KV

·         Obsługi i  konserwacji dla urządzeń, instalacji i sieci: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi ( obsługa pieców co).

3.      Niekaralność, uczciwość.

4.      Dyspozycyjność.

5.      Dobry stan zdrowia.

Informacje:

1.      Wymiar etatu 1/1

2.      Praca w systemie jednozmianowym.

Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys.

2.      Kopia świadectwa ukończenia szkoły.

3.      Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje i uprawnienia.

4.      Oświadczenie o braku przeciwskazań lekarskich do zajmowania przedmiotowego stanowiska.

5.      oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

Oferty prosimy składać w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim z dopiskiem „Pracownik gospodarczy- konserwator” do  17 Lipca 2018 r.

 

Renata Serafin

Dyrektor Przedszkola Gminnego

w Wądrożu Wielkim