W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. p.poż, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i informacji niejawnych nie złożono żadnej ofert pracy.