Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. „Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych” (do pobrania w załączniku)

II. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Wądroże Wielkie, pokój nr 7, tel. 76 887 42 23


III. PODSTAWA PRAWNA:
art. 111 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)