WYMAGANE DOKUMENTY
•    wypełniony druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu czasowego",
•    dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały,
•    tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.

INNE INFORMACJE:
Wszelkich informacji w sprawach jw. udziela pracownik ds. Ewidencji Ludności pod numerem telefonu 76 88-74-323.

OPŁATY SKARBOWE:
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie.
W imieniu osób niepełnoletnich występują rodzice lub opiekunowie ustawowi.

MIEJSCE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 7 (I piętro)  w  Urzędzie Gminy Wądrożu Wielkim  64 w godzinach jego pracy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.