WNIOSEK O SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA

WODOMIERZA

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.  Poprawnie wypełniony  wniosek o  sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza

  (druk do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy- Biuro Obsługi Klienta – na parterze)

OPŁATY

brak opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW 

Urząd Gminy Wądroże  Wielkie  64 , 59-430 Wądroże  Wielkie  -  Biuro Obsługi Klienta -  na  parterze

TERMIN I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA   SPRAWY

Na wniosek zainteresowanego, niezwłocznie

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Wądroże Wielkie  z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wądroże Wielkie