Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:
1) Andrzej Mazur - Przewodniczący Komisji
2) Marcin Garbera- Zastępca Przewodniczącego
3) Kumor Jan- Członek
4) Helena Wyrzykowska - Członek

 

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw zleconych do rozpatrzenia przez Radę Gminy oraz kontroli jednostek organizacyjnych gminy w zakresie wynikającym z planu pracy komisji, a w szczególności :

Do Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego należą sprawy :
a) budżetu gminy,
b) programów gospodarczych,
c) podatków i opłat miejscowych,
d) rozwoju rolnictwa,
e) planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
f) ochrony środowiska.