Komisja Rewizyjna

Sterc Arkadiusz                      - Przewodniczący

Struzik  Tomasz                      - członek komisji

Podgajny Wiesław                  - członek

 

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju  Gospodarczego

Szwedo Krzysztof                 - Przewodniczący

Pustelnik Przemysław            - członek komisji                                  

Garbera Michał                      - członek komisji

Olejnik Marcin                       - członek komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Stachurska Magdalena        - Przewodnicząca

Podgajny Wiesław              - członek

Bartusiak Alicja                  - członek

Ignasiak Anna                     - członek

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich

 Walaszczyk Mirosław      - Przewodniczący

Dynowska Magdalena      – członek komisji

Danilewicz Danuta           - członek komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Struzik Tomasz                 - Przewodniczący

Dynowska Magdalena      – członek Komisji

Sterc Arkadiusz                – członek Komisji