Wądroże Wielkie, 27.12.2010 r.

 

Informacja o wynikach naboru na rachmistrzów spisowych
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

 

W wyniku naboru na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  spośród zgłoszonych kandydatur wylosowano:

1. Izabelę Panek
2. Karola Zawadzkiego

Wójt Gminy
Seweryn Sterc