WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE

ogłasza nabór na stanowiska pracy :

konserwatorów  urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

 

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1.obsługa krat, piaskownika i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania oczyszczalni  ścieków,

2. wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej,

3.konserwacja urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków,

4.bieżąca kontrola stanu technicznego przepompowni, studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych,

5.utrzymanie porządku na terenie oczyszczalni,

6.wykonywanie drobnych remontów i napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się na oczyszczalni  oraz przepompowniach,

7. zabezpieczanie oraz utrzymywanie w należytym stanie obiektów i urządzeń znajdujących się na sieci wodociągowej ( zasuwy, hydranty, spusty),

8.szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zakresie czynności.

 

WYMAGANIA:

1. Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie techniczne.

2. Preferowany profil (specjalność) : instalator urządzeń sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych lub mechanik, elektryk albo pokrewne.

3. Prawo jazdy kat. B.

4. Niekaralność, uczciwość.

5. Dyspozycyjność: dyżur pod telefonem, gotowość do pracy przy awariach.

6. Dobry stan zdrowia.

 

INFORMACJE:

1.Wymiar etatu 1/1.

2.Praca w systemie zmianowym.

3.Istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. życiorys,

2. kopia świadectwa potwierdzająca wymagane wykształcenie,

3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,

4. oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do zajmowania przedmiotowego stanowiska,

 

Oferty prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim z dopiskiem „Konserwator urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych”

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ mgr Elżbieta Jedlecka