Zawiadomienia o zamiarze zorganziowania zgromadzenia kieruje się na adres poczty elektronicznej urzad@wadrozewielkie.pl bądź na numer faks 76 887 43 25.

Lp. Miejsce zgromadzenia Termin i godzina zgromadzenia Decyzje Wójt Gminy Wądroże Wielkie w zakresie zgromadzeń publicznych Uwagi
1. Autostrada A4 na odcinku od zjazdu Krzywa do zjazdu Pietrzykowice 18 grudnia 2020 r. w godz. 11:00 do godz. 16:00 Zgromadzenie odwołane
2. Autostrada A4 na odcinku od zjazdu Krzywa do zjazdu Pietrzykowice 23 grudnia 2020 r. w godz. 11:00 do godz. 16:00 Decyzja Wójta Gminy Wądroże Wielkie nr ROV.5310.2.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.