Adres redakcji:

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64

59-430 Wądroże Wielkie

Tel. 76 887 43 23

Fax. 76 887 43 25

urzad@wadrozewielkie.pl

 

Skład redakcji:

Łukasz Nowicki: Administrator - Redaktor

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64

59-430 Wądroże Wielkie

Tel. 76 887 43 23 wew. 118

Fax. 76 887 43 25

l.nowicki@wadrozewielkie.pl