Urząd Gminy Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
tel.: +48 76 887 43 23
Faks: +48 76 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl
www.wadrozewielkie.pl

Adres skrytki EPUAP: /urzadwadrozewielkie/skrytka

obrazek

Uwaga od dnia 03.04.2017 r. ulegają zmianie godziny pracy urzędu.

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 700-1700

wtorek - piątek 730-1500
 

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

 

UWAGA!!!!!

Indywidualne numery kont bankowych dla mieszkańców

Wójt Gminy Wądroże Wielkie informuje, że od dnia 01.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim wprowadzono System Identyfikacji Masowych Płatności z tytułu:

-  podatków,

-  opłaty za gospodarowanie odpadami,

-  opłaty za wodę i ścieki,

polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi indywidualnego rachunku bankowego, na który będzie dokonywał wpłaty przedmiotowego podatku i opłaty.

W związku z powyższym w najbliższych dniach każdy z płatników podatków i opłat lokalnych otrzyma zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego.

Zawiadomienia zostaną dostarczone wraz z nakazem podatkowym na 2022 r.

Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonu: 76 8874 323 wew. 2 i 3

UWAGA! Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania zobowiązań z tytułu podatków i opłat w terminach wynikających z ustawy lub odrębnych uchwał.

Do czasu otrzymania informacji o indywidualnym numerze konta wpłat należy dokonywać na konta funkcjonujące dotychczas tj.:

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  - podatki, opłaty za wodę i ścieki

20 8647 0007 0215 0840 2000 0018  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank obsługujący Urząd Gminy Wądroże Wielkie - Bank Spółdzielczym w Jaworze Oddział w Mściwojowie.

 

Województwo - dolnośląskie
Powiat - jaworski
Gmina - Wądroże Wielkie
TERYT - 020506 2
Rodziaj - gmina wiejska
Obszar -89,15 km2
Liczba ludności -  3875 ( stan na dzień 31.12.2021 r.)