Urząd Gminy Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
tel.: +48 76 887 43 23
Faks: +48 76 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl
www.wadrozewielkie.pl

Adres skrytki EPUAP: /urzadwadrozewielkie/skrytka

obrazek

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 700-1700

wtorek - piątek 730-1500
 

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

 

UWAGA!!!!!

Od 2023 r. nowe stawki podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej informacji w sprawie wysokości stawek podatku i opłat, link poniżej:
http://bip.wadrozewielkie.pl/?c=797
Zmiana stawek za odpady komunalne nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, którzy zostaną poinformowani o wysokości opłaty w pisemnym zawiadomieniu wraz z wymiarem podatku na 2023 r. Złożenie nowej deklaracji będzie obowiązkowe wówczas, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie chciał skorzystać z możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Województwo - dolnośląskie
Powiat - jaworski
Gmina - Wądroże Wielkie
TERYT - 020506 2
Rodziaj - gmina wiejska
Obszar -89,15 km2
Liczba ludności -  3875 ( stan na dzień 31.12.2021 r.)