I N F O R M A C J A

Gminnej Komisji Wyborczej

 w Wądrożu Wielkim

z dnia 18 listopada 2013 r.

 

w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do rady gminy

 

           Na podstawie art. 640 ust. 7  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) zawiadamia się, że w dniu  21 listopada 2013 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie w sali nr 15 odbędzie się publiczne losowanie list kandydatów na radnych.

 

                                                                         

                                                                                                  Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                  /-/ Wiesława Włodarska