Wądroże Wielkie, dnia 13 marca 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

USŁUGE NADZORU INWESTORSKIEGO ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI WIERZCHOWICE”

 

W związku z zapytaniem ofertowym nr ZP.271.8.2014, na usługę nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wierzchowice”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Wądroże Wielkie, uprzejmie informuję, że:

 

1.       W postępowaniu niniejszym swe oferty złożyli następujący wykonawcy:

   

Nr oferty

Wykonawca (Nazwa i adres)

Cena oferty brutto

I

Biuro Nadzoru i Realizacji Inwestycji, ul. Ożynowa 39, 53-009 Wrocław

36 285,00 zł

II

INSPRO Grzegorz Kaczmarek, ul. Frezjowa 32, 55-231 Jelcz-Laskowice

49 200,00 zł

III

Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne „OWAN” inż. Andrzej Owsianka, Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny

8 900,00 zł

IV

RENAMUS Firma Budowlano-Instalacyjna, ul. Morcinka 29/20, 58-500 Jelenia Góra

22 140,00 zł

V

Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o., ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski

25 721,88 zł

VI

Usługi Architektoniczno-Inżynierskie Jan Węglewski, ul. Argentyńska 5, 59-220 Legnica

23 985,00 zł

 

2.    Nowe okoliczności dotyczące warunków realizacji inwestycji, której dotyczy nadzór, powodujące konieczność wprowadzenia istotnych zmian w zapisach przyszłej umowy na usługę nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wierzchowice (zmian dotyczących m.in. zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia i warunków rozwiązania umowy), powodują, że udzielenie zamówienia w tym kształcie nie leży w interesie Zamawiającego, w związku z powyższym Zapytanie ofertowe ZP.271.8.2014 zostaje unieważnione.

 

 

 

 

 

 

Seweryn Sterc

Wójt Gminy Wądroże Wielkie