Informacja

 

dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia pracy 

Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania  nr 1 
w dniu 21 października 2018 r.

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej  w Budziszowie Wielkim, informuje mężów zaufania, że w dniu 21 października 2018 r., tj. w dniu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, rozpoczyna pracę o  godz.  540.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim informuje mężów zaufania, że  w dniu 21 października 2018 r., tj. w dniu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, rozpoczyna pracę o  godz.  600.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania nr 3 z siedzibą w Mierczycach (Dom Pomocy Społecznej) informuje mężów zaufania, że w dniu 21 października 2018 r., tj. w dniu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, rozpoczyna pracę o  godz.  550.