Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, zwany utworem, jest chroniony prawem. Wykorzystanie utworu wymaga zgody autora bądź reprezentującej go organizacji zarządzania prawami autorskimi. Stowarzyszenie  ZAIKS reprezentuje prawa autorów utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych, (w tym w utworach audiowizualnych, takich jak film, teledysk), utworów choreograficznych, dramatycznych, dramatyczno-muzycznych, muzyczno-choreograficznych. Zgoda na wykorzystanie tych utworów przybiera formę umowy licencyjnej.

W związku z podpisaną przez gminę  umową licencyjną na publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie utworów imprezy organizowane przez społeczność naszej gminy nie muszą być opłacane indywidualnie .
Jednak Sylwester i wesela wyłączone są z tejże umowy i dlatego wymagane jest by organizator sam dokonywał płatności kontaktując się z p. Wojciechem Gibasiewiczem , który dostępny jest pod nr tel. 76 721 71 42 w Legnicy pl. Słowiański 1.