Komunikat dotyczący funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jaworskiego

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), od 16.03.2020 r. do odwołania zawieszeniu ulega  udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Jaworskim.

W tym okresie porady udzielane będą wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail).

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail  wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Załącznik:  wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf  

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Jaworze na adres: kancelaria@powiat-jawor.pl , a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady telefonicznej. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem- ustnie przez telefon.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze.

 

Godziny udzielania pomocy prawnej pozostają bez zmian