Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) osobom uprawnionym udzielana będzie przez adwokatów lub radców prawnych nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu jaworskiego w następujących punktach:

Punkt nr 1 : Wądroże Wielkie nr 64 (Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim) 
poniedziałek godz. 13:00 – 17:00 

Punkt nr 2 z siedzibą w Jaworze ul. Wrocławska nr 26 (Starostwo Powiatowe w Jaworze)
od poniedziałku do piątku  godz. 15:30 – 19:30

Punkt nr 3: Mściwojów nr 54 ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
wtorki godz. 16:30 – 20:30

Punkt 4: Paszowice nr 137a ( Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)
środa godz. 13:00 – 17:20 

Punkt nr 5: Męcinka nr 85 (Budynek Biblioteki Gminnej)
czwartek godz. 14:00 – 18:20 

Punkt nr 6: Bolków, Rynek 13 (Siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”) 
piątek
  godz. 13:00 – 17:20 

Rejestracja wizyt odbywa się telefonicznie do wszystkich punktów w powiecie jaworskim pod numerem: 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze, osobiście w Kancelarii Starostwa, pokój nr. 2, przez stronę https://np.ms.gov.pl/  lub mailowo pod adresem : kancelaria@powiat-jawor.org.pl

W przypadające w harmonogramie dni ustawowo wolne od pracy ( w tym dni świąteczne) Punkt będzie nieczynny.