Przewodnicząca Rady Gminy

1. Jedlecka Elżbieta

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

2. Drąg Paweł 
3. Wyrzykowska Helena

Radni Gminy

4. Adamiec Leszek  
5. Garbera Marcin  
6. Garbera Michał  
7. Kasprowicz Zdzisław  
8. Labryga Krzysztof  
9. Mazur Andrzej  
10. Miszczyk Krzysztof  
11. Kumor Jan
12. Skuratko Zofia 
13. Skwark Karol  
14. Trzyna Marzena  
15. Żołnierczyk Dariusz