Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Wądroże Wielkie.

 

Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Wądroże Wielkie została opracowana w 1998 r. przez Fundację Ekologiczną Ziemi Legnickiej „Zieloną Akcję”. Jej głównymi autorami byli: M. Cieślak, T. Domżański, R. Kryza, A. Ruszlewicz i A. Szlachetka.

Celem opracowania była inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego gminy dla potrzeb ochrony przyrody i zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzone badania wykazały jakimi walorami przyrodniczymi w zakresie środowiska nieożywionego, biocenoz, flory, fauny dysponuje przestrzeń gminy, które z obszarów należy chronić przed degradacją, która trwale zuboży obszary gminy w naturalne dla niej elementy przyrodnicze.

 

Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Wądroże Wielkie - Fotografie