W sprawie:
przyjęcia projektu budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2012.

Data zarządzenie:
2011-11-14

Numer zarządzenia:
72/11

Podjęte przez:
Wójta Gminy Wądroże Wielkie

Zarządzenie wchodzi w życie:
2011-11-14