Komisja Statutowa:
1) Leszek Adamiec
2) Marcin Garbera
3) Paweł Drąg
4) Dariusz Żołnierczyk

Zadaniem komisji jest przygotowanie aktualizacji statutu Gminy Wądroże Wielkie uwzględniającej nowelizacje ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przygotowaniu projektu tekstu jednolitego statutu Gminy Wądroże Wielkie.