Komisja Rewizyjna:

1.  Helena Wyrzykowska – Przewodnicząca komisji
2.  Andrzej Kołek – członek komisji
3.  Stanisław Gonciarz – członek komisji
 
 

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw zleconych do rozpatrzenia przez Radę Gminy oraz kontroli jednostek organizacyjnych gminy w zakresie wynikającym z planu pracy komisji, a w szczególności :

Do Komisji Rewizyjnej należą sprawy określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.