Informujemy, że prowadzone przez Gminę Wądroże Wielkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami art. 61 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej, a komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet
e-Zamawiający
, która będzie podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 

 

Wejście na platformę poprzez link: https://wadrozewielkie.ezamawiajacy.pl

 

 

Korzystanie z platformy jest całkowicie bezpłatne, należy jedynie zarejestrować się w systemie.

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

-         Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

-         Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

-         Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

-         Włączona obsługa JavaScript;

-         Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf