W sprawie:
przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wądroże Wielkie na lata 2012-2032".

Data uchwały:
2012-09-26

Numer uchwały:
XXIV/93/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Wądroże Wielkie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-09-26