Dziennik Ustaw : http://dziennikustaw.gov.pl
Monitor Polski : http://monitorpolski.gov.pl
Elektroniczna wersja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego : http://edzienniki.duw.pl