Nazwa firmy

Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
i Handlowe „COM-D” sp. z o.o

59-400 Jawor,
ul. Poniatowskiego 25

tel. (076) 870 28 48
e-mail: com-d@wp.pl
www.com-d.pl